Acasă     Știri      Editoriale      Legislație       Ghiduri       Unelte       Link-uri      Despre

 

Acest site a fost gândit ca un loc comun al silvicultorilor care lucrează în administrarea pădurilor, al silvicultorilor din autoritatea care răspunde de silvicultură și al celor care lucrează în exploatarea și prelucrarea masei lemnoase, cu ideea că există interese comune în eficientizarea acestui sector.

Ne-am gândit să mizăm pe informare și diseminarea experienței în folosul tuturor.

Din păcate, sunt și opinii contrare și acestea prevalează astăzi.

 

8 august 2018. A fost publicată Legea 230/2018 privind modificarea și completarea Codului Silvic. Modificările vizează modul de recoltare și valorificare a lemnului de foc destinat populației și asigurarea serviciilor silvice

25 iulie 2018: a fost publicată Legea 203/2018 privind eficientizarea încasării amenzilor. În Ordonanța 2/2001 privind Regimul contravențiilor se modifică modul de achitare a jumătate din minimul amenzilor și se inițiază un sistem de urmărire a amenzilor, în locul SNEICS prevăzut de Legea 171/2010

23 iulie 2018: se emite Ordinul de ministru 76672018 privind punerea în valoare a masei lemnoase

23 iulie 2018: se emite Ordinul de ministru 766/2018 pentru elaborarea și modificarea amenajamentelor silvice și schimbarea categoriei de folosință a terenurilor din fond forestier

7 martie 2018: domnul Ilie Covrig a fost numit ca Secretar de Stat pentru Păduri. Acesta a absolvit în 1990 Facultatea de Silvicultură și exploatări Forestiere Brașov, a lucrat ca profesor de specialitate la Colegiul Silvic Gurghiu până în 1995 și ca șef al Ocolului Silvic Sovata în perioada 1995-2012. Din iulie 2012 este Director al Direcției Silvice Mureș și are activitate didactică la Facultatea de Horticultură din Cluj Napoca.

19 februarie 2018: Domnul Ciprian Muscă, vicepreședinte executiv al Asociației Forestierilor din România a fost numit consilier al Ministrului Pădurilor. Acesta a absolvit cursurile Facultății de Silvicultură Suceava în 2004 și a studiat în perioada 2007-2009 Statistica și cibernetica economică la Universitatea Ștefan Cel Mare” din Suceava.

14 februarie 2018: au fost modificate prețurile de referință pentru confiscările valorice. Modificările nu sunt spectaculoase, unele prețuri chiar au scăzut. Astfel, conform OM 45/2018, prețul pentru bușteni de rășinoase de gater devine 333 lei/mc, față de 338 lei/mc, cât era după OM 152/2016.

Un ghid despre cum să evitați confiscările valorice la exploatările forestiere găsiți aici.

6 februarie 2018: prin publicarea Hotărârii Guvernului 33/2018, a intrat practic în vigoare Legea 270/2017 a Prevenirii Contravențiilor. Pe scurt, pentru o anumită listă de contravenții, silvice pentru noi, cel care constată săvârșirea pentru prima dată a unei contravenții, aplică avertisment și stabilește un plan de remediere, în care spune ce trebuie reparat, cine face asta și până când; termenul maxim este de 90 de zile. În maxim 10 zile de la expirarea termenului se revine și, dacă nu s-au îndeplinit măsurile de remediere, se aplică sancțiunile prevăzute de legea care stabilește contravențiile. Perioada de grație pentru fiecare contravenție în parte este de 3 ani. În plus, instituțiile cu atribuții de control și agenții constatatori trebuie să instruiască operatorii privind legislația.

A greși este omenește dar nu faceți aceeași greșeală mai des de o dată la trei ani.