Index Legislație Silvică

Acasă

 

Știri

 

Editoriale

 

Legislație

 

Ghiduri

 

Unelte

 

Link-uri

 

Despre

 

 

Constituția României

LG 46/2008 Codul Silvic (Republicare)

LG  265.2017 Stabilirea prețului unitar de referință

                     pentru masa lemnoasă pe picior pentru 2018 – 164 lei/mc

Sinteză: Evoluția prețului unitar de referință pentru masa lemnoasă pe picior

 

Autoritatea națională care răspunde de silvicultură

OU       1/2017 Înființarea Ministerului Apelor și Pădurilor

HG     20/2017 Organizarea și funcționarea Ministerului Apelor și Pădurilor

OU 0032/2015 Înființarea Gărzilor Forestiere

HG 0743/2015 Funcționarea Gărzilor Forestiere

OM 0456/2016 Regulamentul OF a Gărzilor Forestiere

LG  0159/2017 Mărirea numărului de angajați la Gărzile Forestiere

 

Funcția publică

LG    188/1999 Statutul funcționarului public

LG       7/2004 Codul de conduită al funcționarului public

HG   611/2008 Cariera funcționarilor publici

HG 1344/2007 Comisii de disciplină

 

Informații publice

LG   544/2001 Acces la informatii publice

LG   677/2001 Protecția datelor personale

OG    27/2002 Regimul petitiilor

LG 0182/2002 Protectia informatiilor clasificate

HG 0781/2002 Protecția informații Secrete de Serviciu

HG 0585/2002 Standarde naționale informatii clasificate

 

Administrarea FF

LG 46/2008 Codul Silvic (Republicare) art. 10-13

 

LG      18/1991 Legea Fondului Funciar

LG    247/2005 Reforma Proprietății

LG      56/2010 Accesibilizarea Fondului Forestier Național

OM 3397/2012 Identificare Păduri virgine

OM 2525/2016 Catalogul Pădurilor virgine

LG  0289/2002 Perdele Forestiere de protectie

LG    100/2010 Împădurire terenuri degradate

 

Ocoale silvice

LG 46/2008 Codul Silvic (Republicare) art. 10-16

 

OU     59/2000 Statutul personalului silvic

HG   483/2006 Ocoale silvice atribuții

HG  1076/2009 Regulamentul de Paza Pădurii

OM 1346/2011 Ciocane silvice, modificat

Sinteză: Evolutie formă ciocane silvice

 

Paza Fondului Forestier

LG  0333/2003 Paza obiectivelor, bunurilor, valorilor - republicare

HG 1076/2009 Regulamentul de pază a pădurilor

OU 0085/2006 Constatare pagube silvice

 

Ajutor de stat pentru gestionarea

pădurilor proprietate privată

HG 0861/2009 Norme sume gestionare durabila

HG 0864/2016 Ajutor minimis pentru paza pădurilor sub 30 ha

 

Punerea în valoare, exploatarea și

valorificarea masei lemnoase

OM 1540/2011 Norme de exploatare forestieră

OM 1330/2015 Comisia de atestare exploatare forestieră

OM 2222/2016 Regulament atestare producator mobilă

HG 0715/2017 Regulamentul de valorificare ML

OM 3814/2012 Modificare amenajamente, modificat prin OM 0670/2014

OM 0884/2016 Verificare APV cu depășire de posibilitate

OM 1507/2016 Verificare APV

OM  766/2018 Norme de amenajare silvică șI modificare amenajamente

OM  767/2018 Punere în valoare

 

Prelucrarea și transportul materialelor lemnoase

EU 0995/2010 Regulamentul de stabilire a obligațiilor care revin

                      operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn

Sinteze: Prezentare  detaliată EUTR 995/2010

HG 0668/2011 Regulamentul de punere in aplicare EUTR 995/2010

UE 0363/2011 Organizatii de monitorizare DDS

HG 0470/2014 Norme circulație materiale lemnoase

OM 0836/2014 Acord documente silvice regim special

OM 0837/2014 Functionare SUMAL

OG 1073/2011 Piețe si oboare

OM 1534/2016 Procedura certificate origine biomasa

 

Materiale forestiere de reproducere

LG 0107/2011 Materiale forestiere reproducere

 

Contravenții silvice

OG  0002/2001 Regimul Contravențiilor

LG  0270/2017 Prevenirea Contravențiilor

HG  0033/2007 Lista contravențiilor în prevenție

                       Lista contravențiilor silvice în prevenție

LG  0171/2010 Contravenții silvice

OM   152/2016 Preturi confiscare 2017

OM 0045/2018 Preturi confiscare 2018

 

Infracțiuni silvice

LG 46/2008 Codul Silvic (Republicare) art. 104-114

 

Vânătoare

LG 0407/2006 Legea Vânătorii

OM  353/2008 Regulamentul de vânătoare

OM 0219/2008 Contractul de vânătoare

Actualizat

04.09.2018